Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

ul. Bellestremów 16
41-700 Ruda Śląska


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW:

Klienci Urzędu obsługiwani są w następujących godzinach:

Poniedziałek - Środa 800 - 1400
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1300

Bilety kolejkowe do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydawane są w następujących godzinach lub do ich wyczerpania:

Poniedziałek - Środa 800 - 1300
Czwartek 800 - 1530
Piątek 800 - 1230

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1700
Piątek 730 - 1400

 

NUMERY TELEFONÓW:

 

Dział Ewidencji i Świadczeń
pok. 6 Iwona Skiba tel.: 32 771 59 60 Kierownik działu
pok. 2a Ewa Gawron tel.: 32 771 59 66 Rejestracja
Bożena Zdebel tel.: 32 771 59 69
pok. 5

Aneta Breitkopf

Anna Łukasiak

tel.: 32 771 59 65 Prowadzenie postępowań administracyjnych , ewidencjonowanie zwolnień lekarskich , wypłata stypendium z tytułu odbywania stażu.
pok. 4

Barbara Strzelecka

tel.: 32 771 59 67 Dodatki aktywizacyjne, korespondencja z innymi instytucjami.
pok. 3 Izabela Jędroszek tel.: 32 771 59 63 Obsługa osób bezrobotnych : wydawanie zaświadczeń, zmiana danych osobowych, zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, RP-7, wypłata zasiłków.
Dorota Pałyga tel.: 32 771 59 64
Dział Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego 
pok. 106 Izabela Szweda tel.: 32 771 59 70 Kierownik działu
pok. 103 Anna Mieszczak tel.: 32 771 59 71 Obsługa klienta indywidualnego,oferty pracy, aktywizacja zawodowa.
Urszula Kolon-Kilka tel.: 32 771 59 74
pok. 105 Karolina Kowalska tel.: 32 771 59 28
pok. 107 Anna Kijewska tel.: 32 771 59 20
Aleksandra Bożek tel.: 32 771 59 21
pok. 108 Sonia Jarzumbek tel.: 32 771 59 76

Obsługa klienta indywidualnego

pok. 109 Joanna Borkowska tel.: 32 771 59 82 Projekt  "Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja"
pok. 13

Aleksandra Stronczek

Ewa Sirsisko

Dorota Wydra

tel.: 32 771 59 27

tel.: 32 771 59 85

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę sezonową, informacja starosty, EURES.
pok. 12 Wioleta Komandzik tel.: 32 771 59 18 Przyjmowanie ofert pracy.
Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich
pok. 15 Danuta Hein tel.: 32 771 59 10 Kierownik działu
pok. 19 Michalina Sładek tel.: 32 771 59 11 Staże, prace interwencyjne, inne formy wsparcia.
Żaneta Jarzębska tel.: 32 771 59 36
pok. 16 Lucyna Miemiec tel.: 32 771 59 12 Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenia.
Agnieszka Dyrda tel.: 32 771 59 17
pok. 17 Alina Mróz
Mariola Czmok
tel.: 32 771 59 15 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje stanowiska pracy.
Dział ds. Projektów
pok. 10 Paweł Karaś tel.: 32 771 59 50 Kierownik działu
pok. 11 Marzena Taras
Agnieszka Cholewczyńska
Beata Kubina-Glenz
tel.: 32 771 59 51  
Dział Finansowo - Księgowy
pok. 203 Agnieszka Klosa tel.: 32 771 59 41 Główna księgowa
pok. 202 Aneta Adamczyk
Anna Gawełczyk-Muszała
Aleksandra Rusecka
Katarzyna Meller
Maria Adamczyk

tel.: 32 771 59 42

tel.: 32 771 59 45

Księgowość
pok. 102 Mirosława Gralińska tel.: 32 771 59 43 Kasa
Dział Organizacyjno - Administracyjny
pok. 112 Danuta Stefanides tel.: 32 771 59 30 Kierownik działu
pok. 119 Danuta Kania
Piotr Krząkała

tel.: 32 771 59 55

Informatycy
Grzegorz Kozyra

tel.: 32 771 59 55
e-mail: iod@puprudaslaska.pl

Inspektor Ochrony Danych
pok. 1

Bogusława Wanot

tel.: 32 771 59 31 Kancelaria
pok. -22 Adam Nowok tel.: 32 771 59 32 Archiwum
Referat ds. Kadr
pok. 113 Monika Mojza tel.: 32 771 59 38 Kierownik referatu
Sylwia-Kruczek Zielińska tel.: 32 771 59 37 Kadry
pok. 201 Agnieszka Szeliga tel.: 32 771 59 95 Sekretariat
pok. 204 Aleksandra Herdzina tel.: 32 771 59 40 Kadry
    tel.: 32 771 59 88 fax

e-mail: karu@praca.gov.pl

 

Wersja standardowa